REGULAMIN strony Stara Oleśnica  staraolesnica.pl


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Strona jest własnością firmy PEWEKS Mariusz Czarnasiak z siedzibą w Oleśnicy ul. Świerkowa 4, firma pełni również funkcję głównego administratora serwisu.
§2. Właściciel strony oraz uprawnione przez niego osoby, czuwające nad jej właściwym funkcjonowaniem - zwane są dalej administratorami.
§3. Administratorzy podlegają bezpośrednio właścicielowi portalu. Są przez niego powoływani i odwoływani. Administratorzy są władzą wykonawczą - kontrolują i usprawniają właściwe działanie strony, egzekwują postanowienia regulaminu  - w porozumieniu z jej twórcą.
§4. Użytkownik strony to każdy, kto jest zalogowany na stronie i posiada na niej swoje konto założone po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu.
§5. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta na stronie. Osobom, wobec których zachodzą podejrzenia o posiadanie większej ilości kont, Administrator może je zablokować. 
§6. Użytkownikami mającymi uprawnienia administratorów są: jokers (administrator główny), Paulus76

 II RAMY TEMATYCZNE

§1. Strona ma charakter historyczny i dokumentuje zmiany jakie zachodziły w architekturze, infrastrukturze i urbanistyce Oleśnicy oraz powiatu oleśnickiego.
§2. Strona jest wirtualnym albumem zdjęć i fotografii obrazujących wspomniane wyżej zmiany, a także zbiorem map i rysunków kartograficznych oraz innych materiałów przedstawiających historie tego regionu.
§3. Strona nie ma na celu promowania ideologii nazistowskich, faszystowskich czy komunistycznych (m. in. dot. fotografii z okresu od 1933 r. do 1945 r.), a zdjęcia i inne materiały nawiązujące swoją treścią do okresu totalitaryzmu mają tylko i wyłącznie charakter dokumentalny i historyczny.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W TWORZENIU STRONY

§1. Każdy z użytkowników strony może zamieszczać na niej materiały (m. in. fotografie, zdjęcia, artykuły, fragmenty książek).
§2. Autor przysyłający artykuł, fotografię, plik graficzny lub dźwiękowy, wyraża zgodę na upublicznienie swojego dzieła oraz na zamieszczenie ewentualnych, powiązanych z nim ocen lub komentarzy.
§3. Zamieszczenie pracy na stronie staraolesnica.pl jest darmowe.
§4. Przy zamieszczaniu na stronie materiałów, których użytkownik nie jest autorem, obowiązkowo należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie. W przypadku braku tych informacji materiały mogą zostać usunięte ze strony przez administratora.
§5. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów po wcześniejszej weryfikacji.
§6. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji bez podania przyczyny, jeśli jest to uzasadnione treścią publikacji lub jej formą.
§7. Właściciel strony zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronach internetowych portalu. 
§8. Za umieszczone na stronie materiały wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je zamieszczający.
§9. Zamieszczone przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub artykuły) są chronione prawem autorskim, jednakże administratorzy strony mogą udostępniać je w ramach promocji strony staraolesnica.pl na innych stronach internetowych, materiałach promocyjnych lub w prasie oraz udostępniać w celach edukacyjnych instytucjom do tego powołanym.

IV WARUNKI TECHNICZNE

§1. Każdy z użytkowników przed zamieszczeniem materiałów na stronie powinien je poddać odpowiedniej obróbce. W przypadku fotografii i zdjęć - graficznej, tekstu - gramatycznej i ortograficznej.
§2. Wymiary zdjęcia
a) Nie zamieszcza się zdjęć/fotografii, w których krótszy z boków (wysokość lub szerokość) jest mniejszy niż 600 pikseli chyba, że nie ma takiej możliwości, należy wtedy powiadomić administratorów, którzy będą rozpatrywali indywidualnie sytuację. 

§3. Publikowane zdjęcia/fotografie lub obiekty powinny być przez użytkowników w odpowiedni sposób dodane, przypisane i nazwane w celu utrzymania wymaganego porządku i chronologii.
§4. Zamieszczanie zdjęć/fotografii
a) Przed dodaniem fotografii (lub innej grafiki nie będącej własnego autorstwa) do ulicy lub obiektu należy sprawdzić, czy na stronie znajduje się już identyczna fotografia. Dopuszcza się dodanie fotografii identycznej, w przypadku gdy dodawana przez użytkownika fotografia charakteryzuje się lepszymi walorami technicznymi w stosunku do wcześniej zamieszczonej. Należy jednak w takich przypadkach powiadomić administrację strony o duplikacie. Administracja skasuje wtedy grafikę o gorszych parametrach.

 V KOMENTOWANIE I OCENIANIE MATERIAŁÓW

§1. Każdy użytkownik strony ma prawo do komentowania zdjęć i artykułów oraz warunkowo do oceniania zdjęć/materiałów, jednak komentarze do zdjęć i artykułów powinny mieć charakter merytoryczny, wnosząc istotne treści, mające na celu poszerzenie wiedzy innych użytkowników na dany temat, mogą także być sformułowane w formie pytania związanego ze zdjęciem bądź artykułem.


VI WYKORZYSTYWANIE TREŚCI

§1. Właściciel strony nie wyraża zgody na wykorzystywanie materiałów w postaci artykułów, zdjęć i materiałów wideo bez uzyskania uprzednio zgody Wydawcy strony staraolesnica.pl. Wyjątkiem są materiały na potrzeby szkół i uczelni, w takim przypadku należy powiadomić właściciela portalu o wykorzystaniu materiału (podać publikację w której materiał zostanie wykorzystany) a sam materiał musi być opatrzony źródłem pochodzenia.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1. Zamieszczanie materiałów oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.
§2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma właściciel strony, a następnie uprawnieni przez niego administratorzy.
§3. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
§4. Zapisy niniejszego regulaminu nie podlegają publicznej dyskusji.
§5. W sprawie postanowień niniejszego regulaminu przysługuje użytkownikom prawo składania wniosków do administracji strony, na skrzynkę pocztową administratora serwisu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .